Mi'talia Kitchen

Cabernet Sauvignon, Joel Gott, California